ویزای الکترونیکی لاتاری 2022
سیستم ورودی متقاضی: 12.6

ویزای الکترونیکی لاتاری 2022
(نسخه تبلت و تلفن همراه)

فرم ثبت نام فارسی گرین کارت - لاتاری 2022

خوش آمدید

عکسهای مجاز


فرم ثبت نام لاتاری 2022این سایت توسط اداره امور کنسولگری، وزارت امور خارجه ایالات متحده اداره نمی شود. و تنها برای سهولت در ثبت نام متقاضیان فارسی زبان تهیه شده است.